top of page
Search

Budite cool, kao vaši serveri

Updated: Apr 22, 2022Fraza “up-time” se često ponavlja od strane IT profesionalaca: to je glavno merilo njihovog uspeha – dostupnost servisa. Moderni sistemi IT klimatizacije podržavaju “up-time” ali moramo razumeti kako da bi se odlučili za odgovarajuću koncepciju profesionalnog rešenja koji će podići IT infrastrukturu na viši nivo.


Proizvođači IT opreme sa svakom novom generacijom, stalno poboljšavaju performanse uređaja istovremeno smanjujući “footprint” - prostor koji taj uređaj zauzima u data centru. Zbog toga raste količina opreme i disipacije u reku povećava. Ukoliko ne obraćamo pažnju na to, naročito nakon nadogradnje opreme, postojaće rizik od značajne štete po IT sisteme.

IT oprema je izuzetno osetljiva i temperatura se mora se održavati u uzanom temperaturnom opsegu. Odstupanje temperature izvan definisanih limita ubrzava starenje opreme i skraćuje njen životni vek, uz posledično povećavanje troškova.

Performanse opreme se smanjuju sa rastom temperature, sve do gornje granice kada dolazi do sigurnosnog isključenja i do potencijalno ozbiljnih posledica sa visokim troškovima: zastoj na proizvodnoj liniji, gubitak komunikacije sa korisnicima, prestanak funkcionisanja važnih servisa.

Korisnike koji su dodaju nove servere čeka pojačavanje sistema klimatizacije da bi sa novom opremom održavali potreban nivo temperature, što dovodi do skoka u potrošnji električne energije i troškova.


Male izmene - velika unapređenja

Za postojeće sisteme klimatizacije, pod uslovom da su raspored i orjentacija rekova u prostoriji takvi da omogućavaju pravilno strujanje vazduha kroz tople i hladne zone, prateći smernice u nastavku moguće je malim unapređenjima postići značajnu razliku u energetskoj efikasnosti i uštedama.

Nepopunjena mesta u reku koja nisu zatvorena blank-panelima omogućavaju hladni vazduh struji u toplu zonu bez ikakvog iskorišćenja. Time se smanjuje razlika temperature i performanse sistema klimatizacije. Upotrebom blank panela na praznim pozicijama u reku, vrlo jednostavno se poboljšava razdvajanje tople i hladne zone i hladan vazduh primorava da struji sam okroz servere, gde je neophodan. Isti princip važi i za mesta za uvod kablova u rek i prostor između 19” šina i bočnih strana, koji se mora zatvoriti četkama, koje istovremeno obezbeđuju dobru barijeru i mogućnost naknadnog postavljanja novih kablova. Alternativno se mogu postaviti trake od penastog materijala koje pružaju čvrstu barijeru i sprečavaju termičke kratke spojeve.


Ukoliko se na rekovima koriste perforirana vrata, onda bi zatvaranje tople ili hladne zone trebalo da bude visoko na listi prioriteta. Zatvaranje zone predstavlja sistem vrata i panela koji kreiraju barijeru između toplog i hladnog vazduha u prostoriji. Hladna zona stvara rezervoar hladnog vazduha koji mogu koristiti svi rekovi u zoni, dok je kod tople zone obrnuto, topli vazduh iz svih rekova se čuva u jednoj zoni. Ovakav sistem je praktičan, modularan i može se primeniti na već postojećim instalacijama. Zatvaranje zone može povećati performanse i smanjiti potrošnju energije postojećeg sistema klimatizacije što može izbeći potrebu za povećanjem kapaciteta ili kupovinom nove klimatizacije.Instalacija novog sistema klimatizacije

Ukoliko je životni vek postojeće klimatizacije pri kraju, ili je potrebno povećati pouzdanost i rashladni kapacitet, neophodno Vam je novo rešenje. Za odabir adekvatnog rešenja potrebno je voditi računa o nekoliko faktora.


Primenjena tehnologija i tip sistema klimatizacije mora biti prilagođen konkretnim potrebama. Kako se gustina toplote u rekovima povećava, javlja se potreba za rashladnim jedinicama većih kapaciteta na bazi tehnologije direktne ekspanzije (DX) ili još većih kapaciteta sa hladnom vodom kao rashladnim sredstvom (CW). Odlika ovakvih rešenja je ta što se dobijaju veliki rasladni kapaciteti sa izuzetno malim footprint-om, a kod Rittal rešenja moguća je snaga hlađenja i do 55kW po jedinici. Hladan vazduh se distribuira u hladnu zonu, ravnomerno po celoj visini reka, tako da nije potreban dupli pod i štedi se prostor uz veću energetsku efikasnost.

Nemogućnost preciznog planiranja kapaciteta IT poreme iziskuje modularna rešenja i instalaciju trenutno potrebnog rashladnog kapaciteta. Na taj način se šte di na nepotrebnim investicijama ali uz neophodan prostor za buduća proširenja kada to bude bilo potrebno.

Ono što je neophodno za pouzdanost sistema je redundansa opreme, instalacija više jedinica nego što je potrebno. Ako N rashladnih jedinica daju potreban kapacitet hlađenja, dodavanjem jedne jedinice se obezbeđuje N+1 redundansa. Dupliranjem kapaciteta dobija se 2N redundansa sa još većom pouzdanošću. Ovakav pristup će obezbediti funkcionisanje opreme u slučaju kvara ili neophodnog održavanja rashladnih jedinica.


Kako odabrati odgovarajuće rešenje?

Kvalitetna početna analiza i odabir adekvatnog budućeg rešenja za budućnost, mogu preduprediti više troškove i kasnije probleme koji mogu nepovoljno uticati na poslovanje.

Na raspolaganju su Vam brojna rešenja, ali kako odlučiti koje je pravo? Klima uređaj sa direktnom ekspanzijom, ili sistem sa hladnom vodom? Kako da odredite potrebnu snagu hlađenja? Mnogo je pitanja, a napolju je već veoma toplo.

Ako imate nedoumicu, možete se osloniti se na nas, pomoći ćemo Vam u odabiru, planiranju, projektovanju i implementaciji čak i najkompleksnijih rešenja.


13 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page