top of page

Da li znate šta Vam se dešava u Data Centru?

Updated: Apr 22, 2022Rittal CMC III - Monitoring system

Da li je monitoring fizičkih parametara u data centru ili bilo kom drugom IT okruženju bitan i zbog čega je najisplatljivija investicija koju možete napraviti?

Obezbedite bolji uvid u vašu IT infrastrukturu, zahvaljujući fleksibilnim, individualnim rešenjima za kontrolu i nadgledanje svih fizičkih parametara u vašem IT okruženju.


Kao i svaki živi sistem, tako i data centar treba da bude obezbeđen uslovima za pouzdan rad IT opreme koja mora radi bez prestanka tokom svog životnog veka. Da bi to postigli neophodno nam je da obezbedimo adekvatno napajanje el. energijom, klimatizaciju, kao i dovoljan nivo bezbednosti i zaštite od fizičkih rizika. Fizički rizici okruženja mogu biti brojni a navedeni elementi fizičke IT infrastrukture koji podržavaju rad data centra mogu da budu složeni sistemi i uređaji koji su skloni kvarovima pa istovremeno mogu predstavljati i rizik po rad opreme. Stoga je neophodno da postoji još jedan sistem koji će imati konstantan uvid u IT infrastrukturu, koji će kontrolisati i nadgledati sve fizičke parametre u IT okruženju i obaveštavati nas o rizičnim promenama, a to je sistem monitoringa.


Nepostojanje sistema monitoringa u data centru ili monitoring parametra putem rešenja koja nisu tome namenjena, predstavlja rizik po rad data centra a samim tim i na rad kompanije. Pritom, ovde mislimo na indirektan rizik jer bez konstantnog monitoringa parametara nećemo biti u stanju da znamo šta se u svakom trenutku dešava u data centru i sa našom opremom kako bi smo bili u stanju da reagujemo u što kraćem roku i sprečimo potencijalni downtime, u potpunosti zaštitimo opremu i podatke, ili da umanjimo moguću štetu. Korist je dvostruka jer čak i ukoliko dođe do incidenta možemo da iskoristimo podatke monitoringa za izradu izveštaja i utvrdimo uzroke kako bi sprečili ponavljanje istog scenarija u budućnosti.


“Klima na maksimum i nema problema”

Neizostavan deo infrastrukture svakog data centra bi trebao da bude sistem monitoringa fizičkih parametara. Nije baš uvek tako, u dosta slučajeva temperatura data centra se prati samo pomoću jednog senzora temperature na nivou cele prostorije jer “to je dovoljno” dok se ostali veoma bitni parametri zanemaruju, čak i pored postojanja veoma izraženih fizičkih rizika unutar data centra ili njegovoj blizini, poput mokrog čvora, vodovodnih instalacija, zapaljivih materija, itd… Vrlo česte su situacije i bez bilo kakvog monitoringa fizičkih parametara, već je rad servera, storidža, rutera i svičeva i još vrednijih podataka prepušten slučaju.Problem prilikom merenja temperature vazduha u samo jednoj tački prostorije DC može dati lažnu sliku stanja i dovesti u rizik vašu vrednu opremu i podatke, skraćenje životnog veka opreme, prekomernu potrošnju energije, kao i garanciju proizvođača zbog nepoštovanja ambijentalnih uslova u kojima oprema radi (takođe to se odnosi i na dokazivanje adekvatnih uslova).

Merenje temperature u jednoj tački prostorije nije adekvatno jer ne pokazuje najvalidnije podatke a to su temperature vazduha na ulazu i izlazu iz servera i ostale opreme, tj. kakvim se vazduhom hlade. Moguće je da je temperatura vazduha na prednjoj strani reka viša od one koju prikazuje senzor “iz ćoška” a možda je i vazduh previše hladan pa nepotrebno trošimo više energije na klimatizaciju.


Temperatura iako najbitniji, nije jedini bitan parametar koji je potrebno monitorisati. Brojne su fizičke veličine koje su takođe bitne za rad našeg data centra i opreme a na koje se vrlo često ne obraća dovoljna pažnja. Samo neke od njih su: relativna vlažnost vazduha, pojava vode (u tački ili površinski), požara, korozivnih gasova, vibracije, kontrola pristupa, potrošnja energije, protok vazduha, itd…


Previše ili premalo vlažnosti vazuha u prostoriji može uticati na rad opreme i njen životni vek, a kako ćemo znati da li je u propisanim okvirima ukoliko nemamo taj podatak.

Pucanje cevnih instalacija, curenje klima uređaja ili bilo kakav prodor vode u prostor data centra može takođe dovesti do prekida u radu data centra, a bez monitoringa pojave vode saznaćemo tek kada dođe do kvara opreme ili prekida u radu.


CMC - Monitoring system

Rittal CMC (Computer Multi Control) – Monitoring system vam omogućava sve što je potrebno za nadzor data centra - monitoring fizičkih parametara u realnom vremenu i daljinski menadžment uz automatsku dojavu alarma i obaveštenja kako bi u svakom trenutku bili u toku.U pitanju je modularni sistem koji je veoma jednostavan za upotrebu, uz to je fleksibilan i lako se adaptira ili modfikuje prema korisnikovim potrebama. CMC sistem se bazira na centralizovanoj procesorskoj jedinici na koju se mogu povezati do 32 različita CAN-bus senzora. Svi senzori se povezuju na procesorsku jedninicu redno po principu “plug & play” i mogu se postaviti u rasponu do 100m.

Centralna jedinica se povezuje na komunikacionu mrežu putem eterneta a njen rad se konfiguriše preko web interfejsa i USB porta. Jedinica može slati alarme i obaveštenja preko e-mail servera i SMS poruka na više različitih adresa u zavisnosti od tipa alarma.


Sistem se može nadograditi Dinamic Rack Control (DRC) sistemom, o kome je bilo više reči u prethodnom broju, kao i Rittal RiZone DCIM softverom za menadžment fizičke infrastrukture data centra koji pored monitoringa omogućava i upravljanje svim dostupnim SNMP uređajima u data centru, Rittal uređajima koje automatski prepoznaje ali je moguća integracija i ostalih uređaja drugih proizvođača.


Zahvaljujući svojoj robustnosti sistem ima primenu ne samo u IT već i u industrijskim okruženjima poput rekova koji stoje u nepovoljnim ambijentalnim uslovima ali i upravljačkim ormanima ili bilo kom drugom mestu gde je potreban pouzdan monitoring.


8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page