top of page

DC Kontejner

Vrlo jednostavno: kompletan data centar u kontejneru.

Glavna prednost ovakvog rešenja je upravo sam kontejner, zahvaljujući kome je data centar fleksibilno rešenje, nezavisno od objekta ili lokacije:

  • Kompletan data centar možete instalirati bilo gde, unutar objekta ili na otvorenom, kada nemate dovoljno mesta u zgradi ili uopšte nemate objekat na lokaciji. 

  • Kontejnerski data centar možete jednostavno preseliti u slučaju potrebe. Kontejner štiti investiciju jer data centar ide sa Vama gde god se preselite.

  • Montaža kontejnera ne zahteva pribavljanje građevinske dozvole, što ubrzava instalaciju.

  • Na lokaciji odmah dobijate operativan data centar , spreman za puštanje u rad. Osim potrebnih priključnih instalacija i mesta za montažu, nisu potrebni dodatni radovi.

  • Kontejnerski data centar je i modularan. Sve dok imate prostora za smeštaj bar još jednog kontejnera, možete proširivati kapacitete.

Unutrašnjost kontejnerskog data centra se oprema fizičkom IT infrastrukturom kao svaki drugi data centar. Prema potrebnim kapacitetima napajanja i hlađenja, nivoima zaštite, redundansi i drugim karakteristikama koje su potrebne investitoru, svaki kontejnerski data centar se precizno prilagođava nameni i potrebama svakog korisnika.

 

Kompletna unutrašnja instalacija fizičke IT infrastrukture se obavlja još u fabrici ili u našoj radionici za specifične zahteve, tako da se na lokaciju isporučuje funkcionalno rešenje spremno za rad.


Sa druge strane, kontejnerski data centri mogu se opremati kao zasebni moduli namenjeni samo za IT opremu ili kao tehnički kontejneri za smeštaj prateće infrastrukture poput UPS uređaja, čilera ili agregata. Na taj način, dodavanjem tehničkih kontejnera možete proširivati samo one kapacitete koji su Vam potebni ili deficitarni. Ako više nemate dovoljno rek prostora za smeštaj novih servera a kapaciteti napajanja su dovoljni, onda možete dodati samo kontejner sa IT opremom, i obrnuto.


Bilo da su prilagođeni za male, srednje ili velike kompanije, centralne data centre, cloud ili EDGE aplikacije, naša modularna kontejnerska rešenja na bazi Rittal IT infrastrukture će uvek moći da ponude savršeno rešenje za vaše potrebe

Rittal-DC-Container.jpg
bottom of page