top of page
Data_center.tif
Cooling.jfif
Hlađenje
Detekcija i gašenje
požara
Detac XL.jpg
Rack.jpg
Rekovi za smeštaj opreme

OPREMANJE

RiZone.jpg
DCIM
Nadzor

BEZ KOMPROMISA!

Power distribution.jfif
Napajanje
Rittal_Rack_edited.jpg

Smeštaj opreme

Rekovi za smeštaj servera i mrežne opreme u svim potrebnim dimenzijama, velike nosivosti i bogato opremljeni priborom. Predviđeni za smeštaj u data centru ili u fabričkoj hali, bez otvorenih pitanja i nerešenih zahteva. 

Smestaj

Napajanje

Napajanje IT opreme od mrežnog priključka do poslednje utičnice u reku: dovoljno snage, puna pouzdanost, modularna implementacija, kontrola i merenje parametara... 

Power distribution.jfif
Napajanje
Klima
Cooling.jfif

KlIma

Održavanje temperature u dozvoljenim granicama i tehnička rešenja za to zavise od konkretnih uslova. Imamo rešenja za mikro i mega data centre, uz maksimalnu energetsku efikasnost.

ZaŠtita od požara

Sistemi automatske detekcije i gašenja požara za svaki prostor, od jednog reka do modularnog data centra.

Det-ac.jpg
PPZ
Nadzor
CMC-sistem.jpg

NADZOR

Nadzor i upravljanje svim fizičkim parametrima prostora i tehničkih parametara opreme modularnim CMC sistemom. 
 

Rittal RiZone softver za integrisani nadzor i upravljanje IT infrastrukturom i serverima.

bottom of page