top of page

Micro DC

Maksimalna zaštita u malom pakovanju

Micro data centar je idealno rešenje za zaštitu kritičnih podataka I kontinuiteta poslovanja, kada imate malo opreme u primarnom data centru ili na izdvojenoj lokaciji kao što je disaster recovery site.

Naziv “mali” data centar dobija puno značenje, jer na prostoru malo većem od jednog rek ormana, pored svih sistema fizičke infrastrukture koji su neophodni jednom data centru, dobijate i modularno sigurnosno kućište koje će zaštititi Vašu ICT opremu od spoljašnjih fizičkih rizika. 

 

Isto kao i EDGE data centri, Micro data centri se baziraju na komponentama koje se odabirom u fazi planiranja konfigurišu po meri prema Vašim potrebama: besprekidno napajanje, sistem klimatizacije, monitoring fizičkih parametara, interni sistem rane detekcije i automatskog gašenja požara, kao i kontrola pristupa. 

Micro-Data-Center_edited.jpg
logo Rittal 300.png

Micro data centra obezbeđuje dodatnu zaštitu Vaše ICT opreme i podataka, od spoljašnjih uticaja: 

  • Zaštita od požara: F90 prema DIN 4102 deo 2 (ΔT < 50 K, rel. vlažnost vazduha < 85% preko 30 minuta)

  • Zaštita od provale: WK II, WK III i WK IV prema DIN V ENV 1630/1999-04/WK II

  • Zaštita od vode i prašine: IP 56

  • Zaštita od dima i korozivnih gasova: prema DIN 18 095-2: 1991-03

Svi nivoi zaštite su sertifikovani sistemskim testiranjem. To znači da su testirani ne samo pojedninačni elementi već ceo sistem kao funkcionalna celina.


Najviši mogući stepen zaštite od okruženja omogućava instalaciju Rittal Micro data centra i u prostorijama koje nemaju adekvatne uslove za smeštaj ICT opreme, poput podruma, magacina, proizvodnog pogona, itd…

Zahvaljujući modularnoj konstrukciji, Rittal Micro data centar je moguće instalirati oko postojećeg rek ormana bez prekida u radu servera, možete proširiti sistem na više kućišta i može se preseliti kompletan sistem na drugu lokaciju.

Jednostavnom i brzom instalacijom bez građevinskih radova, montaža kompletnog Rittal Micro data centra i puštanje u rad može biti završeno u toku jednog dana.

Micro-data-center-3.jpg
Micro-Data-Center-2_edited.jpg
bottom of page