top of page

Modularni DC

Maksimalni nivo zaštite za sve rizike okruženja 

Idealno rešenje za beskompromisnu zaštitu primarnih data centara sa core business kritičnim podacima. Zaštita kontinuiteta poslovanja kompanija čiji se rad bazira na radu informacionog sistema poput banaka, aerodroma, telekomunikacionih, energetskih i proizvodnih sistema, bezbednosnih službi i svih ostalih koji mogu imati skupe posledice od gubitaka podataka..

 

Modularna konstrukcija podrazumeva prefabrikovane zaštitne panele po principu “suve gradnje” sastavljene u sigurnu sobu. Sigurno okruženje za rad opreme predstavlja zapravo "sobu u sobi", kako je definišu EN50600 i EN1047-2.  

 

Rittal High Availibility sigurna soba je sertifikovana od strane ECB (European Certification Body GmbH), i poseduje ECB-S sertifikat u skladu sa EN 1047-2.

Modular-DC.jpg
logo Rittal 300.png

Šta nam znači taj sertifikat?

Konkretno znači da je cela soba testirana sa svim svojim elementima (vrata, uvodnici kablova, ventilacija, itd..), kao funkcionalan sistem u radu i zadovoljava zahteve standarda: 

  • Zaštita od požara: ECB-S prema EN 1047-2 (ΔT < 50 K, rel. vlažnost vazduha < 85% do 24h) za trajanje požara 60 minuta

  • Zaštita od korozivnih gasova: po standard DIN 18 095

  • Zaštita od padajućih krhotina: udarni test 200kg

  • Zaštita od vode: IPX6 prema IEC 60 529 i od stajaće vode

  • Zaštita od prasine: IP5X prema IEC 60 529

  • Zaštita od neovlašćenog pristupa: WK III i IV prema DIN V ENV 1630

  • Zaštita od eksplozije: test detonacijom

  • Zaštita od elektromagnetnih talasa: dvosmerno talasi visoke frekvencije 

 

Zahvaljujući modularnoj suvoj gradnji Rittal modularni DC se gradi brzo i jednostavno, bez građevinskih radova, prašine i prljavštine. Modularna konstrukcija omogućava jednostavnu demontažu i preseljenje ili naknadno proširenje bez ograničenja. 

Rittal modularni DC se može izgraditi oko već postojećeg “živog” data centra bez zaustavljanja, a oprema se fizičkom IT infrastrukturom: rek ormani, besprekidno napajanje, sistem klimatizacije, monitoring fizičkih parametara, dojava požara i automatsko gašenje.
 

logo Rittal 300.png
bottom of page