top of page

Edge DC

Za distribuirane IT sisteme

Imate malu količinu serverske opreme, imate izdvojenu lokaciju sa kritičnim podacima, nemate raspoloživ prostor za smeštaj opreme, nemate sredstva za investiciju u data centar a želite da vam oprema i podaci budu stalno dostupni i zaštićeni po najvišim IT standardima. Budite bez brige jer za bilo koji od ovih faktora imamo rešenje u vidu Rittal EDGE data centra.

Nastali kao odgovor na potrebe EDGE computinga, EDGE data centri su zahvaljujući modularnosti i skalabilnosti pronašli veoma široku primenu u današnjem IT svetu.

Rittal EDGE data centar je kompaktan, veličine od jednog do više rek ormana, ali bez obzira na veličinu sadrži sve sisteme koje klasični data centri treba da poseduju. Zato se i sa pravom zove data centar. Zahvaljujući opremljenosti sistemima kao i kod većih data centara, EDGE data centar će vam pružiti pouzdane uslove za smeštaj i rad opreme uz visok nivo zaštite od fizičkih rizika a istovremeno male dimenzije i pristupačnost.

Bilo da ste mala ili velika firma, skalabilnošću se mogu konfiguristi kapaciteti prema Vašim realnim potrebama a modularnošću se kapaciteti svih sistema mogu naknadno dalje proširivati. Od udaljenih EDGE lokacija, industrijskih pogona, Disaster Recovery Site-a pa sve do primarnog data centra, primena Rittal EDGE data centra je skoro neograničena.

Edge1.jpg
logo Rittal 300.png

Elementi IT infrastrukture koji čine jedan Edge data centar su pre svega rek orman za smeštaj opreme, opremljen ostalim sistemima prema potrebnoj konfiguraciji: efikasnim sistemom klimatizacije, UPS napajanjem, PDU distribucijom napajanja, PP zaštitom (rana dojava i automatsko gašenje požara), sistemom monitoringa fizičkih parametara, kontrolom pristupa, automatskim otvaranjem vrata u slučaju određenih incidenata, kao i dodatnim priborom koji omogućava rešenje savršeno prilagođeno Vašim potrebama.

Rek orman je opremljen punim prednjim i zadnim vratima i specijalnom podnom pločom. Na taj način unutrašnjost reka i oprema su potpuno zaptiveni i zaštićeni od uticaja iz okruženja. Odabrani sistem klimatizacije se smešta unutar rek ormana ili sa njegove bočne strane što omogućava hlađenje samo unutrašnjeg vazduha u reku, tj. nije neophodno hladiti celu prostoriju.

Edge PDU.jpg
Edge cooling.jpg

Svi ostali sistemi se ugrađuju unutar reka i zahvaljujući tome kompletan Edge data centar zauzima prostor samo jednog rek ormana. Naravno, broj rek ormana se može povećavati prema potrebi čime se povećava u ukupan kapacitet Edge data centra. Velika fleksibilnost rešenja omogućava i naknadne izmene konfiguracije, povećanje kapaciteta klimatizacije, napajanja, monitoringa I svih ostalih sistema.

Zahvaljujući modularnosti, ceo sistem pruža veliku fleksibilnost i konfigurisanje kapaciteta od najmanjih do najvećih potreba, što omogućava veoma široku primenu od Edge lokacija, industrijskih pogona, filijala, pa sve do primarnog data centra. Rešenje je nezavisno od okruženja i ne zahteva posebnu prostoriju već se može instalirati na skoro bilo kom mestu.

Veoma bitan faktor je to što je kompletno rešenje od jednog proizvođača (Rittal), čime su sve komponente i sistemi međusobno kompatibilni, fabrički testirani i usklađeni. Edge data centar se implementira po principu “ključ u ruke” i kao takav se u slučaju potrebe može jednostavno preseliti na novu lokaciju, što Vam omogućava da u potpunosti sačuvate investiciju.

Rittal-VX_IT.jpg
bottom of page