top of page

Mikro data centri: rešenja prilagođena potrebama


Micro data center Edge data center

Napredak digitalizacije u mnogim oblastima postavlja nove zahteve u svim industrijama. Traži se veća brzina protoka i obrada sve veće količine podataka i to što bliže procesu koji je izvor i korisnik ovih servisa. Zbog toga se javlja sve više zahteva za mikro data centrima u proizvodnji, u fabričkim halama ili tik pored njih. Mikro data centri obezbeđuju kratku latenciju i prostor za obradu većeg obima podataka tu, nadohvat mašina. Veliki, centralizovani data centri ne mogu biti od velike pomoći kod ovakvih zahteva.

Zahtev 1: Pouzdana i moćna infrastruktura

Mikro data centar i mega zahtevi: napajanje i klimatizacija ne smeju zaostajati po kvalitetu, kapacitetu i pouzdanosti od sistema u velikim data centrima. Zbog toga se mikro data centri uobičajeno opremaju redundantnim sistemima napajanja i klimatizacije.

Varijante Rittal rešenja za IT klimatizaciju odgovaraju svim zahtevima: od minijaturnih data centara sa disipacijama reda kilovata, do onih koji zahtevaju moćnih 53kW rashladne snage u jednoj rashladnoj jedinici.

Ako imate mikro data centar smešten u jednom reku, Blue e+ klima uređaji će zadovoljiti svojom snagom i pouzdanošću, uz najveću uštedu energije i smanjenje ukupnih troškova. Provereni koncept neprikosnovenih Rittal industrijskih Blue e+ klima uređaja našao je mesto i u IT aplikacijama. Primena hibridnog pasivnog hlađenja omogućava i do 30% ušteda u energiji , dok je smanjenje ukupnih troškova nabavke, eksploatacije i održavanja od neverovatnih 75% u odnosu na klasične klima uređaje.


Micro data center Edge data center Blue e plus

Za mikro data centre koji imaju nešto veći obim opreme, a time i disipacije, preporučuje se primena LCU jedinica koje se montiraju direktno u serverski rek, tako da ceo sistem ostaje izolovan od uticaja okoline. LCU jedinice sa direktnom ekspanzijom mogu da obezbede do 6.5 kW snage hlađenja, uz opcionu 1+1 redundansu u istom uređaju. LCU jedinice imaju optimizovani protok vazduha za efikasno hlađenje servera: struja hladnog vazduha ravnomerno je raspoređena po celoj visini reka u prednjoj zoni, tako da svaki server dobija potrebnu količinu vazduha.


IT Cooling hlađenje servera LCU

Za još veće snage na raspolaganju su LCP jedinice sa direktnom ekspanzijom ili vodom kao rashladnim fluidom, kao i hibridne jedinice, snage do 53kW po jednom uređaju. Posebna prednost su minimalne dimenzije za optimalno iskorišćenje skupog prostora u data centru. Sistemi sa vodenim hlađenjem rade u režimu temperatura 15/20°C, što omogućava free cooling režim u dužim periodima u odnosu na sisteme sa nižom temperaturama rashladnih fluida.


LCPP IT Cooling IT hlađenje

Zahtev 2: Zaštita od uticaja okoline

Fabričko okruženje neretko nosi i rizike okoline: zaprljanu atmosferu, prisustvo vodene pare, vlage i agresivnih isparenja. Zbog toga je stepen zaštite od spoljašnjih uticaja bitan element. Osnovni zahtevi se mogu ispuniti jednostavnim, standardnim rešenjima: smeštaj opreme u serverske rekove zaptivene u stepenu IP55, što je uobičajen industrijski nivo zaštite. Ovakvi zaptiveni rekovi su idealni za okruženja sa prisutnom prašinom, vlagom i drugim problematičnim uticajima. Ako to nije dovoljno, Rittal nudi i dodatnu zaštitu koja uključuje viši nivo zaštite u vidu protivpožarnih obloga. Rittal MDC zapravo predstavlja „sef“ koji je zaptiven i otporan na požar uz sve pptrebne sertifikate. Dodatno opremljen unutrašnjim sistemom rane detekcije i automatskog gašenja obezbeđuje punu zaštitu od požara spolja i iznutra.


Zahtev 3: Modularno, skalabilno, proširivo, podesivo…

Zahtevi se menjaju, ponekad prebrzo, pa treba biti spreman. Mikro data centri moraju pratiti razvoj proizvodnje, nove programe i tehnologije. Zbog toga je princip modularnosti veoma važan: sva Rittal rešenja omogućavaju proširenja u koracima koji odgovaraju korisniku, laku montažu i intervencije bez zaustavljanja rada IT opreme. Moguća je i demontaža i preseljenje na novu lokaciju prema potrebi.

Razvoj data centra mora svojom skalabilnošću da prati i oprema za napajanje i klimatizaciju: modularni UPS, konfigurabilni sistem napajanja, proširiva i promenljiva distribucija u samim rekovima.


Zahtev 4: Sve pod kontrolom

Nadzor i upravljanje radom data centra je strateška stvar, ne samo da biste imali punu kontrolu nad radom opreme. Podjednako je važno pratiti vitalne parametre infrastrukture kako biste predupredili havarijske situacije i reagovali na vreme u slučaju potrebe. Nije dovoljno imati samo direktan pristup do svakog uređaja koji je deo sistema napajanja ili klimatizacije, već je preporučljivo imati nezavisan sistem merenja i nadzora. Praćenje temperature i vlažnosti vazduha u karakterističnim tačkama data centra je osnovni i minimalni zahtev. Kontrola pojave kondenzata ukoliko postoji podignuti pod, nadzor i upravljanje sistemima za zabravljivanje kod rekova sa ograničenim pristupom, veza sa protivpožarnim sistemom… Daljinski nadzor nad svim ovim parametrima preko DCIM softvera čuva miran san.

Posebnu ulogu sistem daljinskog nadzora parametrima infrastrukture ima kod planiranja održavanja. Pravilnim izborom i praćenjem parametara može se preduprediti havarija i smanjiti troškovi održavanja, prelaskom sa redovnog na preventivno održavanje bazirano na praćenju vitalnih pokazatelja kvaliteta rada opreme. Primer je praćenje rada ventilatora i zaprljanosti filtera, kako bi se intervencije na čišćenju svele na potrebnu meru, bez nepotrebnih odlazaka kada za tim ne postoji potreba.


CMC DCIM Nadzor parametara

Zahtev 5: Energetska efikasnost

Energetska efikasnost najviše zavisi od primenjene opreme i tehnoloških rešenja. Ne može se ići protiv prirode, ali se možete približiti granicama koje ona postavlja. Još je važnije iskoristiti svaku priliku i mogućnost da se smanji potrošnja energije.

Oprema za napajanje je sada tako efikasna i sa tako malim gubicima da je tu jedva ostalo šta za uštede. Kod sistema klimatizacije, međutim, bitka još traje. Klasične kompresorske klime imaju snagu električne potrošnje koja odgovara trećini snage hlađenja ili više od toga. Korišćenje invertorskih pretvarača za napajanje omogućava da se izbegne neefikasni i stresni on-off režim uključenja kompresora i primeni precizna regulacija rada u skladu sa trenutno potrebnom snagom hlađenja. Preko toga malo se može učiniti sa samim klima uređajem.

Tu, međutim, stupa na snagu korišćenje drugih načina hlađenja. Hibridni uređaji, kakav je Rittal Blue e+ koriste inteligentno upravljanje radom, kombinovanjem precizno regulisanog kompresorskog režima i pasivnog hlađenja primenom posebno konstruisanog sistema sa poboljšanim karakteristikama hlađenja okolnim vazduhom (heat pipe). Kada se smanji potrebna snaga hlađenja ili dovoljno padne temperatura spoljnog vazduha, pasivni sistem preuzima sve više ulogu hlađenja od kompresorskog agregata, smanjujući potrošnju.

Sistemi sa vodom kao rashladnim fluidom imaju takođe mogućnost efikasnog korišćenja spoljnog vazduha za hlađenje, bez uključivanja kompresora: indirektni free cooling u periodima nižih spoljnih temperatura može drastično da smanji ukupnu količinu energije utrošenu tokom godine. Ovo je posebno pogodno kod sistema koji mogu da koriste nešto više radne temperature fluida za hlađenje: Rittal LCP sa radnom temperaturom 15/20°C može da radi u free cooling režimu već od temperatura koje su iznad 10°C, i sve su efikasniji kako temperatura ide dole. To je znatno efikasnije od sistema sa radnim režimom 7/12°C, koji rade u punom free coolingu kada temperatura priđe bliže nuli.

Još jedna bitna stvar: prema SRPS EN 50600 bitan segment implementacije energetske efikasnosti je praćenje parametara potrošnje u što više tačaka sistema napajanja, kako bi se precizno odredili pravi parametri potrošnje. Dakle, odvojeno merenje aktivne potrošnje produkcione opreme od potrošnje sistema hlađenja, pumpi i drugih pratećih tehničkih potrošača. Jedino tako razgranato i precizno merenje i beleženje može predstavljati valjanu osnovu za kasniju analizu, optimizaciju potročnje i smanjenje troškova.


IT Hybrid cooling free cooling


6895

21 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page